ศรีบุรมย์จ. แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประกันตัวผู้ต้องหาชั้นสอบสวน สถานีตำรวจภูธรคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร. วารสารการบริหารปกครอง, v. 2, n. 1, p. 155-174, 11.