วารสารการบริหารปกครองบ. บทบรรณาธิการ. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 2, 11.