วารสารการบริหารปกครองบ. บทบรรณาธิการ. วารสารการบริหารปกครอง, v. 3, n. 1, 11.