[1]
สูตรสุวรรณอ., สุนทรพันธุ์พ., โปษกะบุตรณ., และ จานประดับส., “การจ่ายสินไหมกรุณาโดยผู้รับประกันภัย”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 167-189, 1.