[1]
อัคฮาดน., “Democratization and Research Methods (2012) by Michael Coppedge”, GJL, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 270-283, 1.