กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การมีส่วนร่วมภาคประชาชนกับสถานะเสียงส่วนใหญ่และกลุ่มโต้แย้ง ในแบบจำลองสมการโครงสร้าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy