[1]
แสนชาติ ว.ร., โมราชาติ ผ. และ เพียรชนะ ผ. 2017. การศึกษาสภาพการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 8, 2 (ธ.ค. 2017), 258–275.