[1]
ศรีสุข ก. และ โพธิ์สิงห์ ภ. 2018. การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ: โครงการรับจำนำข้าว. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 1 (มิ.ย. 2018), 102–110.