[1]
ศิริญาณ ว., เจริญศิริ ว. และ โพธิ์สิงห์ ภ. 2018. รูปแบบที่ส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่งนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 1 (มิ.ย. 2018), 111–124.