[1]
ภู่ทอง พ. และ วิศวธีรานนท์ อ. 2018. รูปแบบการจัดการหอศิลปะและวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 9, 1 (มิ.ย. 2018), 210–222.