[1]
อุดมวิทยไพศาล ศ. 2019. Theoretical Conceptual Framework of People Behaviors. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 1 (มิ.ย. 2019), 293–306.