[1]
จันทร์เพ็ญ น. 2019. นิราศขุนช้างขุนแผน : จากบทเสภาถึงบทนิราศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 2 (ก.ค. 2019), 13–37.