[1]
ครองบุญ ศ. 2019. บทบาทการสร้างสันติภาพในทิเบตของทะไลลามะ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 7, 2 (ก.ค. 2019), 363–382.