[1]
สารัง น. 2019. ภาวะการณ์ดิ้นรนและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 10, 2 (ธ.ค. 2019), 73–83.