[1]
หวังชื่น ส. 2020. การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการผูกมัด ถักทอ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 2 (ธ.ค. 2020), 36–49.