[1]
โททำ อ. 2020. The Analysis Of Chang Yuan Chinese National Opera. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 2 (ธ.ค. 2020), 78–86.