[1]
วิฑูรเศรษฐ์ ป. 2020. รูปแบบการพัฒนาผู้นำนันทนาการสำหรับนักฝึกอบรมในประเทศไทย. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 11, 2 (ธ.ค. 2020), 325–337.