[1]
ศรีเจริญวงศ์ ว. 2021. การส่งเสริมบทบาทสตรีในทางการเมือง : เปรียบเทียบกับต่างประเทศ. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 12, 2 (ธ.ค. 2021), 73–88.