[1]
เชาว์กรรม ณ. , สายทองคำ จ. และ จันทร์สุวรรณ ศ. 2023. การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครเพลง เรื่องโทนรัก. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 14, 1 (มิ.ย. 2023), 98–109.