(1)
ผลพิกุล ณ. การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ “กรุงเทพมหานคร”. JHUSO 2019, 10, 1-15.