(1)
นาดี อ. สรรเสริญพระบารมี บทเพลงสำคัญดุริยางค์เหล่าทัพและตำรวจ : ลักษณะทางดนตรีจากวงโยธวาทิต: ลักษณะทางดนตรีจากวงโยธวาทิต. JHUSO 2019, 10, 241-255.