(1)
ครองบุญ ศ. บทบาทการสร้างสันติภาพในทิเบตของทะไลลามะ. JHUSO 2019, 7, 363-382.