(1)
สารัง น. ภาวะการณ์ดิ้นรนและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต. JHUSO 2019, 10, 73-83.