(1)
หวังชื่น ส. การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการผูกมัด ถักทอ. JHUSO 2020, 11, 36-49.