(1)
เพชรูจี ม. มอญรับเสด็จ : การสร้างสรรค์นาฏกรรมจากประวัติศาสตร์และการรำมอญปทุมธานี. JHUSO 2021, 12, 99-113.