(1)
นาดี อ. ASEAN Way : บทเพลงประจำชาติกลุ่มอาเซียน การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต. JHUSO 2022, 13, 138-150.