(1)
เชาว์กรรม ณ. .; สายทองคำ จ. .; จันทร์สุวรรณ ศ. . การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครเพลง เรื่องโทนรัก. JHUSO 2023, 14, 98-109.