สมสุข ส.; อำพันสุขโข ส.; ดำจุติ ย. การให้บริการการท่องเที่ยวของตลาดน้ำคลองแห. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 9, n. 1, p. 43–60, 2018. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/130620. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.