ก้อนบุญ จ. วรรณกรรมเพลง เทพพร เพชรอุบล ในสี่ทศวรรษ (พ.ศ. 2511-2551). มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 8, n. 1, p. 76–89, 2019. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/210213. Acesso em: 3 มี.ค. 2024.