เพชรูจี ม. มอญรับเสด็จ : การสร้างสรรค์นาฏกรรมจากประวัติศาสตร์และการรำมอญปทุมธานี. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 99–113, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/243145. Acesso em: 24 ก.พ. 2024.