เชาว์กรรม ณ. .; สายทองคำ จ. .; จันทร์สุวรรณ ศ. . การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครเพลง เรื่องโทนรัก. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 98–109, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru/article/view/262838. Acesso em: 23 ก.พ. 2024.