[1]
มูลสาร ศ., “รูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสัสดี สังกัดสำนักงานสัสดีจังหวัด ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ ฉบับพิเศษ, น. 122–140, ธ.ค. 2017.