[1]
อุดมวิทยไพศาล ศ., “Theoretical Conceptual Framework of People Behaviors”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 293–306, มิ.ย. 2019.