[1]
ผลพิกุล ณ., “การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากความหมายนามเต็มของ ‘กรุงเทพมหานคร’”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 1–15, ธ.ค. 2019.