[1]
นาดี อ., “สรรเสริญพระบารมี บทเพลงสำคัญดุริยางค์เหล่าทัพและตำรวจ : ลักษณะทางดนตรีจากวงโยธวาทิต: ลักษณะทางดนตรีจากวงโยธวาทิต”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 1, น. 241–255, มิ.ย. 2019.