[1]
ไชยศรีสุข ส., “การศึกษาโวหารภาพพจน์ในบทเพลง : เพลงติดอันดับ 25 ในเว็บไซต์ songlyrics.com”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 325–339, ก.ค. 2019.