[1]
ครองบุญ ศ., “บทบาทการสร้างสันติภาพในทิเบตของทะไลลามะ”, JHUSO, ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 363–382, ก.ค. 2019.