[1]
สารัง น., “ภาวะการณ์ดิ้นรนและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิต”, JHUSO, ปี 10, ฉบับที่ 2, น. 73–83, ธ.ค. 2019.