[1]
ก้อนบุญ จ., “วรรณกรรมเพลง เทพพร เพชรอุบล ในสี่ทศวรรษ (พ.ศ. 2511-2551)”, JHUSO, ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 76–89, ส.ค. 2019.