[1]
หวังชื่น ส., “การวิจัยสร้างสรรค์เรื่องการผูกมัด ถักทอ”, JHUSO, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 36–49, ธ.ค. 2020.