[1]
โททำ อ., “The Analysis Of Chang Yuan Chinese National Opera”, JHUSO, ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 78–86, ธ.ค. 2020.