[1]
เพชรูจี ม., “มอญรับเสด็จ : การสร้างสรรค์นาฏกรรมจากประวัติศาสตร์และการรำมอญปทุมธานี”, JHUSO, ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 99–113, มิ.ย. 2021.