[1]
นาดี อ., “ASEAN Way : บทเพลงประจำชาติกลุ่มอาเซียน การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต”, JHUSO, ปี 13, ฉบับที่ 1, น. 138–150, มิ.ย. 2022.