[1]
เชาว์กรรม ณ. ., สายทองคำ จ. ., และ จันทร์สุวรรณ ศ. ., “การสร้างแนวคิดและการกำหนดรูปแบบการแสดงละครเพลง เรื่องโทนรัก”, JHUSO, ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 98–109, มิ.ย. 2023.