[1]
ทรงปัญญา ม. 2023. การสร้างสรรค์เรขศิลป์ร่วมสมัยจากลวดลายประดับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดอุดรธานี. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย. 4, 2 (ต.ค. 2023), 35–54.