(1)
ดินโคกสูง ร. .; นวลมณี เ.; รูปสม พ. .; ดรจ้ำ ว. .; แสงศิลา อ. .; ควรกล้า พ. .; สาลี พ. .; ศรีกาหลง ป. .; เพียอินทร์ ต. .; เรืองวรรณศักดิ์ ก. . การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. jaad 2021, 2, 64-92.