(1)
ทรงปัญญา ม. . การสร้างสรรค์เรขศิลป์ร่วมสมัยจากลวดลายประดับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดอุดรธานี. jaad 2023, 4, 35-54.