[1]
ดินโคกสูง ร. ., “การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”, jaad, ปี 2, ฉบับที่ 2, น. 64–92, ธ.ค. 2021.