[1]
ทรงปัญญา ม. ., “การสร้างสรรค์เรขศิลป์ร่วมสมัยจากลวดลายประดับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดอุดรธานี”, jaad, ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 35–54, ต.ค. 2023.