[1]
รักแผน ต. 2017. แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 21, 2 (Dec. 2017), 14–23.